Bia Paderborner Export 5.5% – Lon 330ml

08/05/2016
Một Tuần làm việc mệt mỏi? Cùng nhau ngồi lại với gia và bạn bè thưởng thức bia Paderborn Việt Nam nào mọi người ^^ Bia Paderborner Export 5.5 ...
bill@paderborn.com.vn
0918 096798